మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 24 July 2012

మేనియా

జ్వరం రావడం.
పిచ్చిపట్టడం లాగా.
కవిత్వ అబ్బటం కూడా...

ఓ ప్రమాదమే

నీకో...
పాఠకుడికో...


http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/425333414186083/

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు