మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Wednesday, 19 December 2012

ఇష్ట సమయాలు

చల్లని సాయంత్రం
తాత్వికుడైన ఓ కవి సాన్నిహిత్యంలో
గొంతులోగుండా గుండెల్లోకి
ప్రవహించే తేనీరు
వెచ్చబరుస్తోందనుకున్నాను.

కానీ మెదడులో
జ్వలిస్తున్న ఆలోచనల
వేడి చేసే పనే అది అని
తెలిసేందుకు కొంత సమయం పట్టింది.

ఎప్పుడో కొన్ని సమయాలు దొరుకుతుంటాయి.
మాటల చితుకులు పేర్చుకుంటూ
వెలుతురుని పంచుకునేలా.

ఎక్కడో కొన్ని మనసులు దొరుకుతాయి.
బావాల ఊటలు పరచుకుంటూ
వరదలా చుట్లుముట్టేందుకు.

మరో సారి అదే రోజు
తిరిగొస్తుందా అనే
ఎదురు చూపుతో గడిపేస్తుంటాను.
నాకు నచ్చిన సాయంత్రం కాబట్టి.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు