మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Friday, 26 April 2013

హైదరా భాదితులు - 6

క్రింద నీళ్ళు తాకితే పైకెళటం ఖాయమనే

స్వానుభవపు బుద్దుడి సాక్షిగా

కల్మషాలను తోడే పనిలో,

అవినీతి ఊటలను నిశ్చలంగా చూస్తోంది.

అయ్యో! అభాగ్యనగరం

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు