Saturday, 27 April 2013

హైదరా భాదితులు - 7


సవాలక్ష రెక్ లెస్ రొడ్లల్ల
నెక్ లెస్ లు, హెడ్ లెస్ లుంటై
అభిమన్యుడయినా ఆగమయ్యే ఈదుల్ల
భేఫికరు బజార్ల ఉర్కుతున్రు
అరరే, హై దరా వాసితులు.

https://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/549623175090439/

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు