మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 23 April 2013

ద్విముఖంచింత చిగురిస్తుంటే

వరిస్తావా ? భరిస్తావా ?


పాత్ర ఖాళీ అవుతుంటే

తేలికవుతావా ? వెలితిబడతావా?


అదే ఇది పదే పదే

ఒకే నాణెం రెండు ముఖాలు.


► 23-04-2013

https://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/548103371909086/

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు