మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 1 July 2013

మూలాన్వేషణ వద్దా ?

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టైటానిక్ ని ముంచేసిన ఐస్ బర్గ్ ని కూడా చిన్నదనే అనుకున్నారు.


ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు