Monday, 28 October 2013

ఫేస్ బుక్ ఫోటో ఆల్పం ను మిత్రులతో షేర్ చేసుకోవడం ఎలా?

ఫేస్ బుక్ లో ఫోట్ ఆల్బంను మిత్రులు కూడా వాదిదగ్గర వున్న ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసేలా పంచుకోవచ్చు.
అంటే అదే సమావేశంలో లేదా సందర్భంలో దిగిన ఫోటోలను వేరువేరు మిత్రులు తీసినట్లయితే అవన్నీ ఒకే దగ్గర ఒకే అల్పంగా సేకరించుకుని కలిసి పంచుకునే అదనపు అవకాశం అన్నమాట.
తెలుగులో నల్లమోతు శ్రీధర్ గారి విడియో వివరణ ఈ లింకులో చూడండి.
http://www.youtube.com/watch?v=7_1sDJVu9VQ


ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు