Wednesday, 16 May 2012

స్రుష్టికి ముందునాటి ఓ సలహా


మగాడనే వాడొకడుంటాడు
జాగ్రత్త స్మీ
భూమ్మీదకి పంపటానికి ముందే
అందిన ఓ సలహా

అహా
ఏమవుతుందేం
నేనీకాలపు వనితను
చర్మాన్నీ తాకేస్తాడేమో
మాంసాన్ని నోక్కేస్తాడా
ఆఖరుకీ ప్రాణాలు తీస్తాడేమో
అంతేకదా
నేనైతే
భయంతో బతకలేను..

కాదు తల్లీ కాదు
వాడు ఊహిస్తాడు
ఊహించేలా చేస్తాడు.
చివరికి వ్యాపార సామ్రాజ్యపు గుమ్మంలో
ఆకర్షణ యంత్రాన్ని చేస్తాడు.

అమ్మో  !!!
ఏమవుతుందో......

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు