మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 2 October 2012

శాస్త్రిగారి ఎత్తుచాలట్లేదు,
గాంధీ నీడ కప్పేస్తోందా ? పాపం పేదవాడు

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు