Friday, 17 January 2014

దృశ్యం

చీకట్లోకడుగిడగానే
గుజ్జుగా నలిగిన ఆ బొద్దింక
రాత్రంతా చీమల సైన్యం
దాని మాంసాన్ని
దోచుచుకుపోతూనేవున్నాయి
కేవలం నా కళ్ళబడేందుకే
ఆనవాలుగా మృత కళేబరం
మిగిలినట్ట్లుంది
ఇక దాని రెక్కలు విమానమై ఎగరలేవు
పరుగులెత్తే ఆ కాళ్ళు ఇక 
దేనికీ పనికిరావు

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు