మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 28 December 2014

వినిర్మాణం

నువ్వూ... నేనూ...
ఒకేలా కట్టు కూలీలమే.

మాటల పోటుకు
పెచ్చులూడిన బయటిగోడకు
మలాం చేస్తూ నువ్యు...

జ్ఞాపకాలను స్రవించే
గుండెకు మైనం రాస్తూ నేను.
నిరంతరం నిర్మాణ కార్మికులమే.


►28-12-2014
కవిసంగమంలో ప్రచురితం

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు